Šta je takozvana buster vakcina?

Buster vakcina predstavlja dopunsku vakcinu protiv virusa korona. Ova dodatna vakcina se prima nakon prethodno primljene dve vakcine proizvođača BioNTech, AstraZeneca ili Moderna (odn. jedne vakcine od proizvođača Johnson & Johnson). Buster vakcina obnavlja i ponovo znatno povećava odbrambenu funkciju organizma protiv virusa korona.

 

Zašto ima smisla primiti buster ili dopunsku vakcinu?

Buster vakcina ima smisla i važna je da biste dobili najbolju moguću zaštitu od teškog oblika bolesti virusa korona.

Studije su pokazale da zaštita vakcine protiv virusa korona može opadati sa vremenom. To posebno važi kod starijih ljudi ili ljudi sa oslabljenim imunim sistemom. Zato što je koronavirus veoma zarazan, veoma je važno da organizam ima dovoljno antitela da se izbori sa virusom. To se postiže buster vakcinom. Ona povećava broj antitela u organizmu.

 

Kada smem odn. kada bi trebalo da primim buster vakcinu?

Zbog trenutne dinamike oko epidemiološke situacije, a i na osnovu trenutnih naučnih saznanja, dopunske vakcine sa mRNA vakcinom (BioNTech ili Moderna) sada se nude za sve osobe starije od 18 godina koje su primile prvu seriju vakcine pre 5 meseci ili duže. Stalna komisija za vakcinaciju preporučuje da se dopunska vakcina po pravilu primi u sledećim intervalima:

Ko je već primio dve vakcine proizvođača BioNTech, Moderna ili AstraZeneca kao osnovnu vakcinu 6 meseci kasnije treba da primi buster vakcinu.
Ko je primio jednu vakcinu od proizvođača Johnson & Johnson može već 4 nedelje kasnije da primi buster vakcinu.

Buster vakcina se preporučuje i za ljude koji su preležali bolest

Odrasle osobe starije od 18 godina, koje su preležale infekciju virusom korona, takođe bi trebalo da prime dopunsku vakcinu u vremenskom periodu između 4 nedelje i 6 meseci po prestanku simptoma Covid-19.

Osobe koje su preležale infekciju virusom korona i zatim primile dozu vakcine po pravilu bi trebalo da prime buster vakcinu 6 meseci nakon prethodne vakcine.

 

Koje vakcine se koriste za buster vakcinu?

Za buster vakcinu koriste se takozvane mRNA vakcine, koje su poznatije kao BioNTech ili Moderna.

Vakcina proizvođača Moderna daje se samo osobama koje su stare najmanje 30 godina. Mlađi dobijaju svoju buster vakcinu sa BioNTech.

Trudnice i dojilje koje su se po prvi put vakcinisale BioNTech vakcinom, ponovo bi trebalo da prime BioNTech buster vakcinu.

Po pravilu važi: vakcine proizvođača BioNTech i Moderna su u principu istovetne. Različita ispitivanja pokazuju prema trenutnim saznanjima da bi Moderna mogla biti čak i nešto efikasnija.
 

Kako mogu da primim buster vakcinu?

Svoju dopunsku ili buster vakcinu možete primiti kod svog lekara, firminog lekara, u centrima za vakcinaciju, kod mobilnih stanica za vakcinaciju ili kod specijalnih akcija za primanje buster vakcine.

Sve termine i mogućnosti za primanje buster vakcine u Kemptenu i Oberalgoju (Oberallgäu) možete pronaći ovde:

 

Da li buster vakcina nešto košta?

Ne. Kao i sve druge vakcine protiv korone, i buster vakcina je besplatna za vas.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte gegebenenfalls zu personalisieren und optional die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.
Sie akzeptieren unsere technisch notwendigen Cookies, wenn Sie fortfahren diese Webseite zu nutzen.